Aktuality MŠ Červený Potok

  • - ve čtvrtek 21.9. dopoledne k nám do MŠ přijede Divadlo JóJo s pohádkou "Máša a medvědi" - v pátek 22.9. pojede třída Šikulů a starší děti do Dolní Lipky (SOU) na dopravní výchovu  - v pondělí 2.10. pojedeme s dětmi do Králík na Střelnici na pohádku "Bylo, nebylo" -…
Číst další aktuality z Červeného Potoka...

Důležitá sdělení a informace

  • Dne 29.9.2023 (pátek) bude MŠ - obě pracoviště z důvodu kolektivního školení personálu UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení!!!
Číst další důležité informace...

Aktuality MŠ Prostřední Lipka

  • Podzimní a vánoční focení proběhne v mateřské škole dne 4. 10. od 9:15 hodin. Prosíme rodiče o vhodné oblečení k tématu focení. Děkujeme. Vzdělávací program „bezpečně na silnici a v autě“ bude 9. 10. od 9:00 hodin. Za dětmi přijede do mateřské školy koordinátorka BESIPU pro Pardubický kraj paní Mgr. Radka Osterová.
Číst další aktuality z Prostřední Lipky...

Spolupráce a podpora

  • PROJEKT Podpora OP JAK pro MŠ Červený Potok I.byl spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,…
Číst další informace...

Vítejte

Vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy.

Naše motto, kterým se v MŠ řídíme:

„Mít oči otevřené a být zvídavý, znamená vidět dál, než dohlédnu“

Naším cílem je, aby děti získaly co nejvíce poznatků prostřednictvím interaktivního a prožitkového učení.

Snažíme se, aby také prostředí MŠ a atmosféra v něm maximálně podporovaly všestranný individuální rozvoj dítěte.

MŠ Červený Potok


Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu nazvaného: lyzak

„Objevujeme duhový svět se skřítkem Póťou“


Naše třídní vzdělávací projekty: 

„Skřítek Póťa umělcem“

  • seznamování a tvořivé činnosti s netradičními výtvarnými materiály a technikami

„Skřítek Póťa sportovcem“

  • rozvíjení pohybového nadání a talent dětí v netradičních pohybových aktivitách, děti od 4 let věku mají možnost absolvovat předplavecký výcvik a lyžařský výcvik. Nácvik tanečků na různá představení, cvičení na overballech, cviky s prvky dětské jógy, ...

„Skřítek Póťa muzikantem“

  • rozvoj duševní pohody dítěte, poznávacích procesů a funkcí. Kultivace smyslového a estetického vnímání. Nabízíme dětem rozmanité hudební a hudebně – pohybové činnosti a seznamujeme děti s hudebními nástroji, i netradičními.

Další aktivity naší MŠ

  • soustavná skupinová i individuální práce s předškoláky – příprava na vstup do základní školy
  • bohatá nabídka kulturních akcí a představení zaměřených na různé oblasti (hudby, tanec, ekologie, pohádky, ...)
  • mnoho různých akcí pořádaných naší MŠ (karneval, besídky, loučení s předškoláky, školní výlety, ... )

 

MŠ Prostřední Lipka

Od 1. ledna 2008 je mateřská škola sloučena do jednoho právního subjektu s Mateřskou školou Červený Potok.

 

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) jsme nazvali: ,,My a Zrzečka pod hvězdami celý rok.Název nového ŠVP jsme zvolili podle dětské knihy od spisovatelky Michaely Hrachovcové. Naučné a dětem blízké zpracování je dobrým příkladem pro rozvoj dětské osobnosti. Příběh poukazuje na to, že ač se zvířecí i dětský svět jeví jako bezstarostný, všichni v něm musí přijmout odpovědnost, která k němu náleží.

Foto do vitejte 10

Náš ŠVP vychází z prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází a z každodenního života dětí. Nedotčená příroda nám umožňuje vytvářet u dětí pozitivní vztah k rostlinám, k živočichům i k přírodě neživé. Naším cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, šťastně a prožily zde krásné dětství.

ŠVP je závazným dokumentem pro tvorbu individuálního, konkrétního, neustále doplňovaného a obměňovaného třídního programu pro práci v každém školním roce. V předškolním vzdělávání vycházíme z Rámcových vzdělávacích programů (RVP PV), respektujeme principy a cíle vzdělávání v nich obsažené. Termín předškolní vzdělávání v sobě obsahuje výchovu, vzdělávání a veškerou péči o dítě předškolního věku. Patronkou našeho ŠVP je veverka Zrzečka, která bude děti po celý školní rok motivovat, pomáhat jim, naslouchat a chránit.

 

Uvědomujeme si, že předškolní vzdělávání má pro každé dítě obrovský význam, vždyť to, co dítě prožije v prvních letech života, ho formuje pro celý život. Rané zkušenosti, které dítě získá v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě třeba i daleko později zhodnotí a najdou uplatnění. Právě v tomto věku vytváříme základy dobrých mezilidských vztahů, slušnosti zdravého životního stylu, ekologie, vztahu ke společnosti, základy dobrého lidského života.

 

Naše motto:

,, Zajímáme se o vše, co se kolem děje.“

 

Foto do vitejte 11

 

Nahoru