Aktuality MŠ Červený Potok

  • Z důvodu zhoršující se situace kolem covid 19, bylo zrušeno zpívání u vánočního stromečku v Králíkách i na Dolní Moravě. Vánoční výstava je také bohužel zrušena. Ohledně ostatních akcí vás budeme informovat. Fotografování a Mikuláš v MŠ zaatím zůstávají. 
Číst další aktuality z Červeného Potoka...

Důležitá sdělení a informace

  • Do školky půjdeme naposledy ve středu 22.12.2021 a znovu se sejdeme v pondělí 3.1.2022  
Číst další důležité informace...

Aktuality MŠ Prostřední Lipka

  • Vážení rodiče, z důvodu covidového opatření se ruší plánovaná akce školy zpívání u vánočního stromu v pátek 26.11. Mikuláše přivítáme s dětmi 3. 12. dopoledne a vánoční besídku plánujeme také na dopoledne v pátek 17. 12. Vánoční prodej v prodejně ZEOS, s.r.o v Prostřední Lipce a výstava ve školní jídelně zůstávají. Moc nás tato situace mrzí,…
Číst další aktuality z Prostřední Lipky...

Spolupráce a podpora

  • Projekt ŠABLONY PRO MŠ ČERVENÝ POTOK III. je spolufinancován Evropskou unií. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol. Podrobné informace najdete zde (pdf)
Číst další informace...

Vítejte

Vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy.

Naše motto, kterým se v MŠ řídíme:

„Mít oči otevřené a být zvídavý, znamená vidět dál, než dohlédnu“

Naším cílem je, aby děti získaly co nejvíce poznatků prostřednictvím interaktivního a prožitkového učení.

Snažíme se, aby také prostředí MŠ a atmosféra v něm maximálně podporovaly všestranný individuální rozvoj dítěte.

MŠ Červený Potok


Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu nazvaného: lyzak

„Objevujeme duhový svět se skřítkem Póťou“


Naše třídní vzdělávací projekty: 

„Skřítek Póťa umělcem“

  • seznamování a tvořivé činnosti s netradičními výtvarnými materiály a technikami

„Skřítek Póťa sportovcem“

  • rozvíjení pohybového nadání a talent dětí v netradičních pohybových aktivitách, děti od 4 let věku mají možnost absolvovat předplavecký výcvik a lyžařský výcvik. Nácvik tanečků na různá představení, cvičení na overballech, cviky s prvky dětské jógy, ...

„Skřítek Póťa muzikantem“

  • rozvoj duševní pohody dítěte, poznávacích procesů a funkcí. Kultivace smyslového a estetického vnímání. Nabízíme dětem rozmanité hudební a hudebně – pohybové činnosti a seznamujeme děti s hudebními nástroji, i netradičními.

Další aktivity naší MŠ

  • soustavná skupinová i individuální práce s předškoláky – příprava na vstup do základní školy
  • bohatá nabídka kulturních akcí a představení zaměřených na různé oblasti (hudby, tanec, ekologie, pohádky, ...)
  • mnoho různých akcí pořádaných naší MŠ (karneval, besídky, loučení s předškoláky, školní výlety, ... )

 

MŠ Prostřední Lipka

Od 1. ledna 2008 je mateřská škola sloučena do jednoho právního subjektu s Mateřskou školou Červený Potok.

 

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) jsme nazvali: ,,My a Zrzečka pod hvězdami celý rok.Název nového ŠVP jsme zvolili podle dětské knihy od spisovatelky Michaely Hrachovcové. Naučné a dětem blízké zpracování je dobrým příkladem pro rozvoj dětské osobnosti. Příběh poukazuje na to, že ač se zvířecí i dětský svět jeví jako bezstarostný, všichni v něm musí přijmout odpovědnost, která k němu náleží.

Foto do vitejte 10

Náš ŠVP vychází z prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází a z každodenního života dětí. Nedotčená příroda nám umožňuje vytvářet u dětí pozitivní vztah k rostlinám, k živočichům i k přírodě neživé. Naším cílem je, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, šťastně a prožily zde krásné dětství.

ŠVP je závazným dokumentem pro tvorbu individuálního, konkrétního, neustále doplňovaného a obměňovaného třídního programu pro práci v každém školním roce. V předškolním vzdělávání vycházíme z Rámcových vzdělávacích programů (RVP PV), respektujeme principy a cíle vzdělávání v nich obsažené. Termín předškolní vzdělávání v sobě obsahuje výchovu, vzdělávání a veškerou péči o dítě předškolního věku. Patronkou našeho ŠVP je veverka Zrzečka, která bude děti po celý školní rok motivovat, pomáhat jim, naslouchat a chránit.

 

Uvědomujeme si, že předškolní vzdělávání má pro každé dítě obrovský význam, vždyť to, co dítě prožije v prvních letech života, ho formuje pro celý život. Rané zkušenosti, které dítě získá v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě třeba i daleko později zhodnotí a najdou uplatnění. Právě v tomto věku vytváříme základy dobrých mezilidských vztahů, slušnosti zdravého životního stylu, ekologie, vztahu ke společnosti, základy dobrého lidského života.

 

Naše motto:

,, Zajímáme se o vše, co se kolem děje.“

 

Foto do vitejte 11

 

Nahoru