Sponzoři

"Naši školku rádi máme, proto všechny vyzýváme!!!"

 

Na nové hračky
našly by se "kačky"?

Na vybavení jich též mnoho není,
našel by se pán či paní, co odečte si dar z daní?

Budou vděční kluci, holky
za sponzora naší školky.

Výše není důležitá -
každá bude využitá.

A na této stránce
zveřejníme dárce.

Naši sponzoři:

MŠ Červený Potok

Czechia24 s.r.o., Králíky
Sněžník, a.s. Dolní Morava
BESIP, Pardubický kraj
MILETA, a.s., Hořice
INTERCOLOR, a.s., Červená Voda
Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
ELASTA – VESTIL, spol. s.r.o. Krucemburk
DOMEAplast, spol. s.r.o., Žďár nad Sázavou
NIXE, spol. s.r.o., Strakonice
TUPA, spol. s.r.o., Kardašova Řečice
ORPA Papír, a.s., Lanškroun
DANTE.CZ, spol. s.r.o., Ostrava – Kunčice
STYL, výrobní družstvo, Studená
Knoflíkářský průmysl Žirivice, a.s.
Mladá fronta, a.s., Praha 4 – Modřany
Radim Výrubek, nakladatelství DATEL, Brno
Květinářství Zuzana Vítková, Králíky
Manželé Zezulkovi, Králíky
Manželé Brůnovi, Prostřední Lipka

Děkujeme našim současným i budoucím sponzorům za poskytnuté finanční a věcné dary.

MŠ Prostřední Lipka

Stálí sponzoři detašovaného pracoviště:
Zeos s.r.o. Prostřední Lipka
OV Boříkovice, Prostřední Lipka, Horní Lipka
Hasiči Boříkovice a Heřmanice
Drogerie Velké náměstí Králíky pan Pěnkava
Elko Valenta Králíky
Paní Podzimková
 Rodiče a rodinný příslušníci

Sponzoři, kteří podporují naše pracoviště reklamními dárky:
EQUA BANK
DIRECT
Olympijský tým
koupelna SIKO
EKOLA LIBCHAVY
kartičky PANINI

 

Děkujeme našim současným i budoucím sponzorům za poskytnuté finanční a věcné dary.

 

Vše, co chcete vědět o sponzoringu

Je možné sponzorovat MŠ?     

Z hlediska možného odpočtu poskytnutého daru od základu daně je možné MŠ sponzorovat. Je dobré vědět, že MŠ použije případný sponzorský dar na základní činnosti a aktivity školky (například nákup vybavení tříd či zahrady, hraček, výlety, atd.)Jaké jsou podmínky pro sponzoring?     

Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanoví jiné podmínky pro fyzické osoby a jiné pro osoby právnické (s.r.o., a.s., apod.) Fyzické osoby - hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo

alespoň 1.000,- Kč - maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby - hodnota daru minimálně 2.000,-Kč - maximálně 5% ze základu daně - odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikáníUplatní daňový odpočet i zaměstnanec?     

Ano uplatní. Zaměstnanec předloží vždy v lednu svému zaměstnavateli doklady o poskytnutých darech v předchozím roce a zaměstnavatel mu v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmu vrátí příslušný přeplatek na dani zpravidla s únorovou nebo březnovou mzdou. Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.Pokud podnikám a vykazuji daňovou ztrátu, mohu uplatnit odpočet daru?     

Ne, v tomto případě odpočet neuplatníte, neboť snižovat o poskytnuté dary je možné pouze kladný daňový základ.Kolik ve skutečnosti ušetřím poskytnutím daru na daních?      

To záleží na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Pokud budete například ve skupině se sazbou 25%  a v této skupině odpočtete dar 1.000,-Kč, bude faktická úspora na dani 250,-Kč.Bude MŠ platit z daru nějakou daň?     

Nebude, tyto dary jsou osvobozeny od daně darovací.Mohu poskytnout věcný dar?    

Ano, je však předem třeba se dohodnout o konkrétním předmětu daru. MŠ může například používat jen vybavení s příslušnými atesty, kterými jsou předměty schváleny pro danou věkovou kategorii dětí, atd.  

Nahoru