Spolupráce a podpora

úterý, 06 červen 2023 11:12

OP JAK

PROJEKT

Podpora OP JAK pro MŠ Červený Potok I.
byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech,

které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj

rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na

jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora,

osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,

inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání,

spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání

a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002265

čtvrtek, 06 prosinec 2018 21:02

ŠABLONY PRO MŠ ČERVENÝ POTOK 2

Projekt ŠABLONY PRO MŠ ČERVENÝ POTOK III. je spolufinancován Evropskou unií. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
Nahoru