Kontakty

Mateřská škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí


Adresa:
Červený Potok 78

561 69  Králíky

ředitelka: Bc. Gabriela Martincová, DiS.

Kontakty:
tel.: 465 634 165

 • paní ředitelka 777 804 160
 • paní učitelka Habasová 731 161 934
 • paní školnice Marková 778 749 151

 e-mail:  
 datová schránka: hepmbui

 

 

Pracoviště Prostřední Lipka

Adresa:
Prostřední Lipka 2

561 69  Králíky 

vedoucí učitelka: Ivana Petruželková

Kontakty:
tel. 465 631 461, 605 083 520

 e-mail:

 

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

V souladu Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji zveřejňujeme informace o způsobu zacházení s osobními údaji v Mateřské škole Kublov.

Nařízení se vztahuje na fyzické osoby a fyzické osoby podnikající a to pro MŠ Červený Potok, Králíky, okres Ústí  nad Orlicí znamená:

 • Děti a zákonní zástupci dětí MŠ
 • Zaměstnanci MŠ 
 • a třetí osoby pro MŠ (např. Fyzické osoby podnikající – dodavatelé, uchazeči o zaměstnání, atp.)

Tyto výše uvedené subjekty údajů mohou požádat o uplatnění svých práv dle Nařízení. 

Seznam Zpracovatelů

Zpracovatelem je subjekt, kterého si Správce (MŠ) najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. MŠ osobní údaje předává těmto Zpracovatelům:

 • Jana Šaligová, mzdová účetní – zpracování účetní agendy (např. mezd, pracovních smluv, ...)

 

Seznam Příjemců

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Pro MŠ identifikujeme tyto Příjemce:

 • Školská poradenská zařízení – poradenská a metodická služba pro MŠ
 • Okresní Správa Sociálního zabezpečení – agenda důchodového pojištění zaměstnanců
 • Úřad práce – pracovně právní agenda zaměstnanců
 • Finanční úřad – účetní agendy
 • Zdravotní pojišťovny – agenda zdravotního pojištění zaměstnanců

 

 • Pověřenec pro OSOBNÍ ÚDAJE - je vázán smluvně obcí a je jím  Ing. Helena Špiková
 • • kontaktní údaje na pověřence (e-mail, telefon): ; +420 465 670 805
Nahoru