Naše školka

MŠ Červený Potok     

Maskotem a společníkem naší MŠ je skřítek Póťa, se kterým děti zažívají během vzdělávání karneval300pxspoustu legrace, ale také získávají nové poznatky a zkuše-nosti. V naší MŠ probíhá předškolní vzdělávání dle školního vzdělávacího programu nazvaného „Objevujeme duhový svět se skřítkem Póťou“, který vychází z RVP PV a je platný od 1.9.2016. k nahlédnutí je v šatně MŠ a také zde odkaz.     

Budova MŠ Červený Potok se nachází v obci Červený Potok u hlavní silnice vedoucí z Králík do Hanušovic a na Dolní Moravu. K MŠ patří krásná rozlehlá zahrada, která poskytuje mnoho příležitostí k pohybovému i prožitkovému vyjádření dětí, proto ji hojně využíváme při pobytu venku. Za zmínku jistě stojí krásná krajina v okolí MŠ, která vybízí k procházkám do okolí - na louky, pole, ale také do lesa.     

Provozní doma MŠ je od 6:45 do 16:00 hod. Nadstandardní službou MŠ je ranní svoz a odpolední rozvoz dětí z Králík a z Dolní Moravy.     

MŠ je jednotřídní s kapacitou 27 dětí. Jedná se tedy o třídu dětí věkově smíšenou. Přijímáme děti od 2 let věku. K těmto dětem máme v MŠ chůvu, která je dětem neustále nápomocna.     

Pro děti je během roku připravováno a pořádáno mnoho různých akcí, např. Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, karneval, oslava Dne dětí, různé výlety. Během roku s dětmi navštěvujeme králickou knihovnu, s předškoláky Základní školu v Králíkách. Také pro děti zařizujeme různá představení v Králíkách nebo přímo v MŠ, např. divadlo, mini muzikál, mini cirkus v MŠ, mobilní plane-tárium apod. Každoročně je pořádán plavecký a lyžařský výcvik. Školní rok vždy ukončíme „Rozloučením s předškoláky“ kdy se společně s rodiči všech dětí sejdeme na zahradě MŠ. Děti si pro ně připraví malé vystoupení a pak si všichni společně užijeme pěkné odpoledne a rozloučíme se s našimi předško-láky, kteří nám v září odejdou do základní školy.    

Za zmínku jistě stojí sponzorství resortu Sněžník Dolní Morava v podobě volných vstupů pro naši MŠ do areálů rezortu – např. Mamutíkův vodní park, pískový park, lesní stezka, …

Logopedická péče je zajišťována externí pracovnicí paní Záleskou, která má bohaté zkušenosti a do naší MŠ dojíždí 1x týdně a s dětmi individuálně pracuje. Samozřejmostí je každodenní prevence řečových vad formou her a zábavy během celého dne na třídě, ať skupinově či individuálně. 

MŠ Prostřední Lipka

Mateřská škola v Prostřední Lipce je jednotřídní s kapacitou 33 dětí.Jsme malá mateřská škola, která se nachází uprostřed vesnice a hlavní silnice směr Králíky-Dolní Lipka. Dva kilometry od Prostřední Lipky se rozprostírá Město Králíky (náš zřizovatel), kde na MÚ sídlí starostka města Jana Ponocná a vedoucí odboru školství Bc. Jan Divíšek

Jak už jsme uvedli v úvodu při tvorbě vzdělávacího programu jsme vycházeli zejména z prostředí, ve kterém se nachází budova mateřské školy..Žijeme v Orlických horách, nedaleko hranic s Polskem.

Mateřská škola v Prostřední Lipce byla zřízena 5.ledna 1981 v budově bývalé ZŠ státním statkem M.Ščorse jako podniková mateřská škola. Do této doby byl v provozu v nedaleké vesnici Horní Lipka dětský útulek, který vznikl v roce 1962. Od 1.9.1979 byl dětský útulek převeden na mateřskou školu. Ředitelkou v té době byla paní Jana Winklerová. Mateřskou školu navštěvovaly děti z okolních vesnic. Dne 31.12.1980 byla MŠ v Horní Lipce uzavřena. Do nově zřízené MŠ v Prostřední Lipce chodily zejména děti pracujících občanů v zemědělství. Budova byla přizpůsobena pro pobyt předškolních dětí. Kapacita dětí v té době byla 44.

V roce 1991(28.2.) byla mateřská škola z důvodu malého počtu dětí (7) uzavřena. Vedení statku odmítlo mateřskou školu provozovat. Po aktivitě rodičů se opět MŠ zprovoznila a zřizovatelem se stal MÚ Králíky .V roce 1994 se uzavřela MŠ v nedalekých Boříkovicích a po dohodě se ŠÚ v Ústí nad Orlicí a zřizovatelem se začaly děti z Dolních Boříkovic svážet do Prostřední Lipky. Přihlášeno bylo celkem 34 dětí.Začaly zde pracovat tři učitelky.V následujících letech počet dětí začal ubývat a na konci školního roku 2006 hrozilo opět uzavření naší mateřské školy.Porto byla svolána schůze rodičů a vedení města, kde se opět postavili za MŠ rodiče.Od roku 2003 je naše MŠ v právním subjektu

Budova MŠ je podsklepena, ve sklepě se nachází kotelna. V přízemí budovy je šatna, WC s umývárnou, třída a malá ředitelna. V prvním poschodí se nachází kuchyň, sklad, umývárna a jídelna. Přes chodbu z jídelny je ložnice dětí, šatna pro školnici a úklidová místnost. K budově mateřské školy přiléhá krásná zahrada, kde se nachází kůlna na dřevo a na hračky, které se využívají při pobytu venku.Dále se na zahradě nachází pískoviště, skluzavka, průlezky a, domek s verandou, konstrukce na dvě houpačky ,padací most a dřevěný vláček (odpočinkový) vláček. Pískoviště chrání v letních měsících před sluncem vzrostlá zeleň. K naučným vycházkám nám poskytuje okolí mnoho příležitostí.

10 O nas

MŠ Červený Potok

SKOLKA


Mateřská škola v Červeném Potoce je umístěna ve zděné budově při státní komunikaci vedoucí z Králík do Hanušovic.

Budova školy byla postavena již před 2. světovou válkou, dá se tedy považovat

za historickou. Původně zde byla jednotřídní národní škola pro děti z německé menšiny.
Po válce, po odsunu německých obyvatel, zde byla zřízena jednotřídní škola pro české děti přistěhovalců z celé ČSR.

Po zrušení venkovských národních škol vznikla v této budově mateřská škola – nejprve pouze pro děti z Červeného Potoka. Po zrušení mateřské školy v sousední obci Dolní Morava, začaly do školy dojíždět autobusem i děti z této obce za pedagogického dozoru vždy jedné paní učitelky. V současné době do naší mateřské školy dojíždějí děti z Králík, Dolní Orlice a z Dolní Moravy.

Prostory a vybavení školy odpovídají dnešním trendům předškolní výchovy.
K dispozici je pěkná, prostorná herna, která je opticky rozdělena na dvě části (hrací
a pracovní koutek), dále je tu místnost používaná jako tělocvična (herna), slouží také jako ložnice k odpočinku dětí po obědě. Mateřská škola má svou kuchyň, jídelnu, umývárnu, toalety a prostornou šatnu dětí.

Všechny místnosti jsou vyzdobeny tak, aby se nám všem zde líbilo a aby se zde především děti cítily uvolněně, spokojeně a toužily naučit se a prožít něco nového.
K výzdobě jsou používány také výrobky samotných dětí.

„Račte vstoupit“


CHODBA

Chodba při vstupu do MŠ – nástěnka s informacemi pro rodiče, po druhé straně nástěnky s výrobky dětí, nechybí také nástěnka s fotografiemi z akcí v MŠ.

HERNA

Šatna dětí a zaměstnanců – krásná prostorná místnost, opět vyzdobena výrobky dětí , doplněno o výstavku prací předškoláků

KOUPELNA

Krásná koupelna pro hygienu dětí

TRIDA

Třída – část pracovní – se stolečky

TRIDA2

TRIDA3

TRIDA4

Třída – část herna

JIDELNA

Jídelna

HERNA2

HERNA3

Místnost využívána jako herna, tělocvična a po obědě jako ložnice pro odpočinek dětí

Mateřská škola se nachází v klidném vesnickém prostředím, přiléhá k ní rozlehlá zahrada se dvěma pískovišti, kolotočem, houpačkami, průlezkami a zahradním domečkem pro děti.

V současné době probíhají v naší MŠ neustálé dílčí opravy a úpravy vnitřních prostor, částečně i opravy venkovní. Objekt školy však vyžaduje větší opravy, aby mohl plnit funkci současného moderního předškolního zařízení.


MŠ Prostřední Lipka  

Budova MŠ je podsklepena, ve sklepě se nachází kotelna. V přízemí  budovy je šatna, WC s umývárnou, třída a malá ředitelna. V prvním poschodí se nachází kuchyň, sklad, umývárna a jídelna. Přes chodbu z jídelny je ložnice dětí, šatna pro školnici a úklidová místnost. K budově mateřské školy přiléhá krásná zahrada, kde se nachází kůlna na dřevo a  na hračky, které se využívají při pobytu venku. Na školní zahradě  nachází pískoviště, skluzavka, průlezka Agneska a , domek s verandou, konstrukce na dvě houpačky, pohyblivý mosty,odpočinkový vláček  a pružinové  houpadlo pejsek. Pískoviště chrání v letních měsících před sluncem vzrostlá zeleň.

 01 DSCN6996                02 DSCN7034

03 DSCN6993  04 DSCN7037  05 DSCN7036

  06 DSCN7033                  07 DSCN6951

  08 DSCN7038                  09 DSCN7039

Nahoru